Hva er EQ-terapi?

Jeg kaller meg EQ-dama, siden jeg er utdannet EQ-terapeut, og fordi jeg er ufattelig interessert i emosjonell intelligens.

Visste du at følelsene dine spiller inn i 80-90% av avgjørelsene du tar – enten du vil eller ikke? Da kan det være greit å ha ærlig kontakt med følelsene og forstå hva de handler om.

Jeg har studert på EQ Institute på Skøyen, der jeg har tatt en treårig utdanning til EQ-terapeut.  Kort fortalt en det en terapeut som hjelper mennesker å møte følelsene sine på en ærlig, empatisk og fordomsfri måte, slik at klienten kan finne gode svar i seg selv.

EQ betyr Emosjonell Intelligens. Den svenske hjerneforskeren Annica Dahlström har hevdet at høy IQ uten en tilstrekkelig høy EQ kan være direkte farlig. Jeg skjønner godt hva hun mener – bare se på et par av verdens statsoverhoder.

Mange av oss har en indre dialog som er unødvendig kritisk og lite konstruktiv. Mange har også utviklet ubevisste strategier, vi kan kalle det emosjonelle dekkoperasjoner, for å takle vanskelige følelser. Det gjaldt meg også. EQ-terapien har gitt meg de verktøyene jeg trengte for å møte meg selv på en ærlig og empatisk måte, slik at jeg kunne være den mest autentiske versjonen av meg selv.  Med egenkjærlighet og respekt for et lidenskapelig, bankende hjerte handler livet mitt om å jobbe mot et enda rausere og varmere samfunn.

Ok, men hva er EGENTLIG emosjonell intelligens?

Rent teknisk så står bokstavene EQ for Emotional Quotient, på samme måte som IQ står for Intelligence Quotient. Vi kaller allikevel EQ for Emosjonell Intelligens, da det er den betegnelsen de fleste forskere og universiteter også bruker.

En av definisjonene på EQ lyder slik: Emosjonell intelligens defineres som «evnen til nøyaktig å oppfatte, vurdere og uttrykke emosjoner; evnen til å bruke emosjoner for å støtte tenkning; evnen til å forstå emosjoner og ha emosjonell kunnskap; evnen til å styre emosjoner for å fremme emosjonell og intellektuell vekst» (Mayer & Salovey 1997)

Grunnlaget for vår emosjonelle intelligens legges i barndommen når hjernen er på sitt mest plastiske. Litt forenklet, kan vi si at barn som har emosjonelt intelligente foreldre, som behersker en emosjonsfokusert foreldrestil, har lettere for å håndtere og gjenkjenne egne og andres følelser, de har sterkere psykisk helse, lærer bedre, kan motivere og regulere seg selv, og de oppretter mer solide og slitesterke relasjoner. Noe nye forskning ((Dr. Gottman) tyder også på at de er mer motstandsdyktige mot enkelte infeksjoner, og har et mer velfungerende nervesystem.

Vi har tonnevis med forskning som dokumenterer fordelene av solid EQ, og det nyeste, mest kjente og kommersielle verket er boka Hjerteforeldre som kom på norsk i 2017. Psykolog Frode Thuen kaller den «et skattekammer av interessante forskningsfunn og nyttige råd og tips om barn og foreldre». Boken og forskningen er det psykolog og professor John Gottman som står bak. EQ Institute jobber utifra den samme forståelsen av at hvordan vi blir møtt på følelsene våre de fem første leveårene, i stor grad former resten av livet vårt på alle områder, fra relasjoner, karriere, vennskap og selvfølelse til seksualitet og livsglede. Vi snakker om livskvalitet. EQ Institute jobber med å spre kunnskap om emosjonell intelligens via både EQ-terapi, foredrag, kurs og utdanninger. De har utdanningsopplegg og sertifiseringer for EQ-barnehager og EQ-terapeuter.

Læreren min pleier å spøke med at «Denne skolen er ikke for pingler!» Det vil si at man må jobbe veldig hardt med seg selv, og våge å åpne opp sine innerste mentale kamre. De fleste av oss er nemlig ikke barn av superforeldre med uvanlig velutviklet emosjonell intelligens, og derfor handler EQ-terapi om å møte sitt eget indre barn og gjenopprette det nære, kjærlige og slitesterke forholdet som var der en gang. Det forholdet som var der før vi fikk beskjed om å «ta oss sammen» eller «skjerpe oss». Målet kan virke skummelt for noen: gå løs på alt som finnes av fortrengt sorg og sinne, samt fordommer, skam og frykt, og møte det med raushet, åpenhet og egenkjærlighet. Det har vært en særdeles lærerik prosess, og jeg er utrolig takknemlig for, og stolt over, at skolen setter høye krav til vår egenutvikling. Fy fader, så spennende det har vært. Jeg har lært mer om meg selv og andre enn jeg trodde var mulig.